شعر زیبا (2 )   با من پ

جهت ورود کلیک فرمایید


شعر زیبا (2 )   با من کنون ز وسعت دریا سخن بگو از رویش دوباره ی گل ها سخن بگو کتمان مکن که سر به فلک میزند امید از نخل پا گرفته ز خرما سخن بگو باور مکن ز محبس تقدیر آمدی از جلوه های عالم پیدا سخن بگو دیگر مترس از خطر پنجه های موج چون ساحلی به وسعت دریا


دات. آي آر

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها