شعر زیبا (2 )   با من پ

جهت ورود کلیک فرمایید


شعر زیبا (2 )   با من کنون ز وسعت دریا سخن بگو از رویش دوباره ی گل ها سخن بگو کتمان مکن که سر به فلک میزند امید از نخل پا گرفته ز خرما سخن بگو باور مکن ز محبس تقدیر آمدی از جلوه های عالم پیدا سخن بگو دیگر مترس از خطر پنجه های موج چون ساحلی به وسعت دریا


دات. آي آر

مشخصات

آخرین جستجو ها